Billigare CSN-lån för boende i Norrland

För att göra det mer attraktivt att flytta till Norrlands inland har Centerpartiet lagt fram ett nytt förslag. Förslaget innebär att nyexaminerade som flyttar tillbaka hem till Norrland för att jobba ska få hjälp av staten med studieskulderna.

Det är många som väljer att flytta till den så kallade landsbygden i Norrland, som vi skrev om i ett tidigare inlägg. Det finns både för och nackdelar med att flytta från storstaden, där den hetaste nyheten handlar om billigare CSN-lån för dem som flyttar ut till glesbygden. En uppmaning kommer från Aftonbladet:

Flytta till Norrlands inland och bli av med ditt studielån.

studentDet är alltså ett nytt förslag som Centerpartiet har kommit med, att de som flyttar tillbaka till glesbygden efter avslutade studier kommer kunna få CSN-lånet billigare. Detta eftersom det råder brist på både lärare och poliser i glesbygden, eftersom många utexaminerade väljer att bo kvar på studieorten. Genom att göra kostnaden mindre för de som flyttar tillbaka till sin ursprungliga bostadsort kommer befolkningen kunna bli mer utspridd vilket är positivt ut många olika aspekter.

Förslagets innebörd

Centerpartiets förslag innebär att personer som tagit examen som flyttar hem igen för att jobba ska få sin studieskuld avskrivet med 10% varje år. I artikeln på Aftonbladet skriver man att det prioriterade området där detta först kommer införas i så fall är Norrlands inland. Förslaget vill man ska införas vid årsskiftet.

Kraven för att kunna ta del av avskrivningen:

  • Man ska flytta tillbaka till glesbygden för att jobba efter avslutade studier
  • Ett tak ska ligga på 300 000, där 30 000 per år är maxgränsen om hur mycket man kan få avskrivet
  • För att lånet ska kunna bli helt avskrivet måste man alltså bo kvar minst 10 år

Genom att erbjuda detta tror landsbygdministern att fler kommer vilka flytta till de glesbefolkade kommunerna, vilka tyvärr blir färre och färre. Samtidigt får man mer plats för nya studeranden i storstäderna där det råder stor brist på bostäder. Man har infört ett liknande system i Norge vilket har resulterat i goda effekter. Därför tror man att samma sak kan förändras även i Sverige.