Livet som skogsägare

Ja, det stämmer. Jag är nybliven skogsägare. Visserligen inte till speciellt mycket, men det kanske blir mer vad det lider. Just nu har jag en del att sätta mig in i, för det är en del pappersarbete förknippat med att äga skog.

Vad man får göra med sin skog regleras i Skogsbrukslagen. Där står att om man avverkar mer än ett halvt hektar måste man anmäla det till Skogsstyrelsen, som är den myndighet som övervakar skogen i Sverige. Anmälan måste göras senast sex veckor i förväg. Sedan måste man plantera ny skog på den yta som man avverkat minst tre år efter avverkningen. Man får heller inte fälla hur mycket som helst – det bestäms av storleken på skogsfastigheten.

Vad jag ska göra med virket i min skog vet jag inte än. En del kommer jag att använda till ved, men det vore ju också kul att bygga en smedja av brädor från min egen skog. Att timra på gammalt vi blir något helt annat än att smälla upp en friggebod från Bauhaus.