Tips vid betongstrappsanläggning

Betongtrappor är bland det vanligaste att anlägga ute i trädgården eftersom det är stabilt, hållbart, slittåligt och relativt prisvärt. Det är heller inte speciellt svårt att anlägga en trappa av betong. Dock finns det några aspekter att begrunda innan du ger dig i kast med arbetet.

 Det är som sagt inte ett alltför svårt arbete att göra en betongtrappa, men det krävs dock starka muskler för att göra det rätt och utan att skada sig. Betongblocken är tunga och kräver gott handlag. Dock blir dina trappor i betong fina i slutändan och håller i åratal. Läs gärna flera tips från fackmän som vet hur en slipsten ska dras.

 

betongtrappaFrån början till slut

 

Lägg grunden och säkra basen så att betongtrappan håller ställningarna från början till slut. Här gäller det att mäta upp och veta exakt var du vill ha trappan. Från vilket håll ska trappan beträdas? Ska den vara vid entrén? Gör en bra schaktning med stabilt underlag så att det inte uppkommer någon skevhet.

Tänk även på om din trappa ska ligga i anslutning till plattläggning eller om det blir gräs direkt vid sista trappsteget. Det mest estetiska är om trappan slutar där plattsättningen tar vid, vilket ger en snygg övergång från betong till sten.

Observera att din blockstege måste luta en smula så att regnvatten ska kunna rinna av ordentligt. Det gör man med hjälp av en rätskiva och avdragsbanor för att få sandlagret att skapa den givna lutningen som eftersträvas. När detta moment är klart kan du börja lägga dina trappsteg samt det lager med sand och grus som ska ligga under varje trappsteg och stötta upp det. Trappan börjar ta sin form och slutligen är det gräsmatta och plattsättning som summerar hela anläggningen. Tänk på att ansöka om bygglov om du ska göra större ändringar på tomten. Som Boverket säger här:

 

”Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt”

 

 

Lycka till!